RØSTEN — ET DIGITALT MAGASIN I OG OM KIRKELIVET I AARHUS STIFT

Røsten er et gratis digitalt magasin, der bringer stof fra folkekirken på tværs af Aarhus Stift. Tidligere temaer har bl.a. behandlet: kirkens sociale arbejde, kirkens undervisning, forfulgte kristne og kirkegårdens udvikling. Hvert nummer bringer desuden anmeldelser og kort nyt, ligesom der er portrætartikler og hver gang et indblik i en af stiftets mange kirker.

www.røsten.dk finder du altid det nyeste magasin. Magasinet er lavet, så artiklerne er meget læsevenlige, uanset om der læses på computer, tablet eller telefon, og som regel er en eller flere artikler suppleret med video.

Røsten er del af en netværksindsats, som Aarhus Stiftsråd støtter, og det blev først lanceret i august 2013 med en relancering i 2015, hvor det fik ny platform, der gør, at lyd og levende billeder nu er en naturlig del af magasinet.

Hvis du vil vide mere om Røsten eller har henvendelser til redaktionen, så skriv til: martin@folkekirkeinfo.dk.

“RØSTEN ER ET VIRKELIG GODT INITIATIV DER SKABER SAMMENHÆNG I HELE AARHUS STIFT MED SPÆNDENDE LÆSESTOF.”